Pravo na pristup informacijama

Temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 85/15), sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, moraju biti dostupne na jednak način i pod jednakim uvjetima svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Ivana Skočić, dipl.tur.kom.

Ulica I 1a, HR-22233 Prvić Luka

tel: 022 448 128

fax: 022 444 128

ravnateljica@mc-faustvrancic.com

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

• pisanim putem na adresu: Memorijalni centar “Faust Vrančić”, Službenik za informiranje, Ulica I 1a, HR- 22233 Prvić Luka

• elektroničkom poštom na ravnateljica@mc-faustvrancic.com

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

•naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,

• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,

• ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njeno sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Više informacija o pravu na pristup informacijamawww.pristupinfo.hr

ZAKONI I PROPISI

• Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br 25/13)

• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 85/15)

• Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 12/14)

• Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 15/14)

OBRASCI

IZVJEŠĆA

Memorijalni centar

"Faust Vrančić"

Ulica I 1a

22233  Prvić Luka

otok Prvić

All rights reserved Memorijalni

centar "Faust Vrančić" 2024.

NEWSLETTER

Prijavite se na naš newsletter i

budite u toku s našim najnovijim

događanjima.

PRIJAVI SE

PRATITE NAS

KONTAKT

Projekt je sufinanciran iz
pretpristupnih fondova EU

Skip to content