telefon-fax · +385 (0)22 448 128
adresa · I Ulica 1a, Prvić Luka
Dictionarium quinque nobilissimarum europae linguarum
Dictionarium quinque nobilissimarum europae linguarum

Dictionarium quinque nobilissimarum europae linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmaticae et Hungaricae, dalmatinske riječi koje su Mađari usvojili

 
Dictionarium quinque nobilissimarum europae linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmaticae et Hungaricae, dalmatinske riječi koje su Mađari usvojili
2/4
Kralj Rudolf II
Nitranski biskup moli Fausta Vrančića
Faust Vrančić, Čanadski biskup
Kralj Rudolf II. udjeljuje Faustu Vrančiću pravo da odabere svoje prebivalište
Prijepis oporuke Fausta Vrančića
Dictionarium quinque nobilissimarum europae linguarum
Postav

U Memorijalnom centru Faust Vrančić možete upoznati život i djela Fausta Vrančića, čovjeka kojeg svijet danas najviše pamti kao izumitelja Homo Volansa - letećeg čovjeka, a on je bio puno više... Razgledajte zbirku modela njegovih izuma, od kojih su neki u pravoj veličini, te njegova najznačajnija pisana djela. Na multimedijalnim displejima nalaze se i edukativne igre namijenjene najmlađima.