telefon-fax · +385 (0)22 448 128
adresa · I Ulica 1a, Prvić Luka
16.03.2017.
Predškolci iz Vodica

Danas su nas posjetila djeca Dječjeg vrtića ''Tamaris'' iz Vodica. Dvije vrtićke grupe predškolaca sa svojim tetama Sandrom Strikoman i Zdenkom Jerkin te pedagoginjom Zvjezdanom Babić, razgledali su Faustov muzej i upoznali se sa njegovim izumima. Teta Zdenka nam je objasnila kako tijekom cijele vrtićke godine rade na raznim projektima gdje uče o vodi, o prijevoznim sredstvima, o izumima i energiji te se izlet brodom na Prvić i posjet Faustu izvrsno uklopio u mnoge aspekte njihovog rada i učenja djece.

Djeca su na Faustovim maketama dobili spoznaju kako se određeni strojevi i izumi pokreću, kako su se mlinovi pokretali dok nije bilo električne energije, kako se strujanje mora i rijeka koristilo u proizvodnji energije... Naša vodičkinja Ana ih je upoznala i s Faustovim Rječnikom i da je Faust, osim što se bavio izumima i pisanjem riječnika, bio i svećenik.

Interesantno je i to da su se neka od djece po prvi put vozila brodom kao prijevoznim sredstvom i posjetila otok Prvić. Dječje oko je primjetilo da na otoku nema automobila ni cesta sa prometnim znakovima. Nadamo se da su se naši predškolci dobro proveli i puni novih spoznaja vratili brodom na kopno.