telefon-fax · +385 (0)22 448 128
adresa · I Ulica 1a, Prvić Luka
27.03.2019.
Pravo na pristup informacijama

Temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 85/15), sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, moraju biti dostupne na jednak način i pod jednakim uvjetima svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Ivana Skočić, dipl.tur.kom.

Ulica I 1a, HR-22233 Prvić Luka

tel: 022 448 128

fax: 022 444 128

voditeljica@mc-faustvrancic.com

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

•pisanim putem na adresu: Memorijalni centar "Faust Vrančić", Službenik za informiranje, Ulica I 1a, HR- 22233 Prvić Luka

•elektroničkom poštom na voditeljica@mc-faustvrancic.com

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

•naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,

•podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,

•ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njeno sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Više informacija o pravu na pristup informacijama: www.pristupinfo.hr

ZAKONI I PROPISI

•Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br 25/13)

•Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 85/15)

•Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 12/14)

•Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 15/14)

OBRASCI

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

ŽALBA PROTIV RJEŠENJA TIJELA JAVNE VLASTI KOJIM JE ODBIJEN ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJI

ŽALBA ZBOG NEPOSTUPANJA TIJELA JAVNE VLASTI PO ZAHTJEVU ZA PRISTUP INFORMACIJI TZV. "ŠUTNJA UPRAVE”

ŽALBA PROTIV RJEŠENJA TIJELA JAVNE VLASTI KOJIM JE ODBIJEN ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

ŽALBA ZBOG NEPOSTUPANJA TIJELA JAVNE VLASTI PO ZAHTJEVU ZA PONOVNU UPORABU TZV. ''ŠUTNJA UPRAVE''

IZVJEŠĆA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

 
2/20
09.05.2017.
U sklopu ove manifestacije sudjeluje i MC Faust Vrančić u subotu, 13. svibnja kada je besplatan ulaz od 09 do 15h. U 11h edukativna radionica za djecu Faustove tajne pod vodstvom Ivane Skroze i Zdenke Bilušić.
19.04.2017.
Ove godine po prvi put sudjelujemo u manifestaciji sa jutarnjim programom 21. travnja 2017., petak u 10h, Čitajmo Fausta!
15.04.2017.
13.04.2017.
Memorijalni centar ''Faust Vrančić'' raditi će u petak i subotu od 08 do 16 sati. U nedjelju na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak smo zatvoreni.
16.03.2017.
14.03.2017.